รับมอบ ศูนย์รับริจาคให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


2019-09-05 15:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ สิ่งของบริจาค ศูนย์รับริจาคให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยเอไอเอ ประเทศไทย ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์รับริจาคให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 900 ถุง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603