ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานี


2019-09-05 15:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา09.30-10.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงรุกในมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว เที่ยวประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี งบจังหวัดฯ ปี พ.ศ.2562

  1. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “สัมผัสมหัศจรรย์เมืองอุบลราชธานี” งบประมาณ 500,000 บาท
  2. กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลฯ งบประมาณ 3,720,100 บาท

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!