ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานี


2019-09-05 15:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา09.30-10.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงรุกในมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว เที่ยวประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี งบจังหวัดฯ ปี พ.ศ.2562

  1. กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “สัมผัสมหัศจรรย์เมืองอุบลราชธานี” งบประมาณ 500,000 บาท
  2. กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลฯ งบประมาณ 3,720,100 บาท

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603