พิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล


2019-09-01 08:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 97

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา09.00 น. ณ ที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล (ร้านพิเชียรโฮม) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่นสุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายธวัช แก้วเนตร คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล

ซึ่ง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลักดัน และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอนาตาลโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอนาตาล เดิมต้องเดินทางไปกดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ต่างอำเภออื่นซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร

และ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนหลักประสานงานกับภาครัฐ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิก ด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการเงินพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มีการ จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และได้มีพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล

โดยได้รับเกียรติจากภาครัฐ ได้แก่ นายกรณ์ บุตรพิมพ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนอำเภอนาตาล, นายอภิวัฒน์ พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล, นายสิงหนาท ขันสิงห์ ส.อบจ.นาตาล, ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอนาตาล, ผู้แทนนายด่านศุลกากรเขมราฐ พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอนาตาล ร่วมพิธีเปิดที่ทำการฯ ขึ้นในวันนี้ด้วย

หอการค้าอุบลลงพื้นที่ หาข้อมูลพัฒนา ด่านชายแดน ปากแซง เพื่อนำเข้า กรอ.จังหวัด. ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านแขวงสาละวัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603