พิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล


2019-09-01 08:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 118

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา09.00 น. ณ ที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล (ร้านพิเชียรโฮม) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่นสุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายธวัช แก้วเนตร คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล

ซึ่ง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลักดัน และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอนาตาลโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอนาตาล เดิมต้องเดินทางไปกดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ต่างอำเภออื่นซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร

และ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนหลักประสานงานกับภาครัฐ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิก ด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการเงินพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มีการ จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และได้มีพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล

โดยได้รับเกียรติจากภาครัฐ ได้แก่ นายกรณ์ บุตรพิมพ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนอำเภอนาตาล, นายอภิวัฒน์ พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล, นายสิงหนาท ขันสิงห์ ส.อบจ.นาตาล, ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอนาตาล, ผู้แทนนายด่านศุลกากรเขมราฐ พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอนาตาล ร่วมพิธีเปิดที่ทำการฯ ขึ้นในวันนี้ด้วย

หอการค้าอุบลลงพื้นที่ หาข้อมูลพัฒนา ด่านชายแดน ปากแซง เพื่อนำเข้า กรอ.จังหวัด. ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านแขวงสาละวัน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing