พิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล


2019-09-01 08:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 206

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา09.00 น. ณ ที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล (ร้านพิเชียรโฮม) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่นสุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายธวัช แก้วเนตร คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล

ซึ่ง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลักดัน และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอนาตาลโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอนาตาล เดิมต้องเดินทางไปกดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ต่างอำเภออื่นซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร

และ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนหลักประสานงานกับภาครัฐ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิก ด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการเงินพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มีการ จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และได้มีพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล

โดยได้รับเกียรติจากภาครัฐ ได้แก่ นายกรณ์ บุตรพิมพ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนอำเภอนาตาล, นายอภิวัฒน์ พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล, นายสิงหนาท ขันสิงห์ ส.อบจ.นาตาล, ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอนาตาล, ผู้แทนนายด่านศุลกากรเขมราฐ พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอนาตาล ร่วมพิธีเปิดที่ทำการฯ ขึ้นในวันนี้ด้วย

หอการค้าอุบลลงพื้นที่ หาข้อมูลพัฒนา ด่านชายแดน ปากแซง เพื่อนำเข้า กรอ.จังหวัด. ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านแขวงสาละวัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!