พิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล


2019-09-01 08:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 171

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา09.00 น. ณ ที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล (ร้านพิเชียรโฮม) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่นสุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายธวัช แก้วเนตร คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เนื่องในโอกาสพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอนาตาลและพิธีเปิดใช้เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอนาตาล

ซึ่ง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลักดัน และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอนาตาลโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอนาตาล เดิมต้องเดินทางไปกดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ต่างอำเภออื่นซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร

และ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนหลักประสานงานกับภาครัฐ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิก ด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการเงินพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มีการ จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และได้มีพิธีเปิดที่ทำการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล

โดยได้รับเกียรติจากภาครัฐ ได้แก่ นายกรณ์ บุตรพิมพ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนอำเภอนาตาล, นายอภิวัฒน์ พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล, นายสิงหนาท ขันสิงห์ ส.อบจ.นาตาล, ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอนาตาล, ผู้แทนนายด่านศุลกากรเขมราฐ พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอนาตาล ร่วมพิธีเปิดที่ทำการฯ ขึ้นในวันนี้ด้วย

หอการค้าอุบลลงพื้นที่ หาข้อมูลพัฒนา ด่านชายแดน ปากแซง เพื่อนำเข้า กรอ.จังหวัด. ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านแขวงสาละวัน


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing