ยงกิจดินเนอร์ทอร์ค 62


2019-09-02 12:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 85

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 คุณณิชาภา ไชยสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร “ยงกิจอลูมิเนียม” สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ (หน้าวัดแจ้ง) จัดกิจกรรม “ยงกิจดินเนอร์ทอร์ค ปีที่3 ในการเลี้ยงอบรมกลุ่มสถาปนิก และผู้รับเหมารายย่อยในเขตจ.อุบลฯ และใกล้เคียง ผู้เข้าร่วมงานเนื่องแน่น เป็น 1 ในหลายกิจกรรมที่ไม่หยุดนิ่งสำหรับที่นี่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603