คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี


2019-08-29 19:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 130

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งได้รับงบประมาณ/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เป็นเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในการจัดทำ TOR สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603