คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี


2019-08-29 19:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 199

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งได้รับงบประมาณ/กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เป็นเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในการจัดทำ TOR สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!