ประชุมหารือ ตลาดออนไลน์ www.AllUBON.COM ภายใต้การร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน


2019-08-29 12:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 203

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าอุบลราชธานี , นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (รับผิดงาน ตลาดออนไลน์ ชุมชน), กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี และธนาคาร กสิกร ร่วมประชุมหารือ ตลาดออนไลน์ www.AllUBON.COM ภายใต้การร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน โอกาสทางการค้า ของ กลุ่มสินค้า OTOP อุบล การเพิ่มช่องทางการตลาด แนะนำการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วยตัวเอง และการสร้างเว็บไซต์ศูนย์กลางในการขยายช่องทางตลาด พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าในจังหวัด ให้เติบโตขึ้นให้เป็นรูปธรรม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!