สัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44"


2019-08-27 18:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 374

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีในเครือข่าย ร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดย คุณกฤษณะ วจีไกรลาส กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ

ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮสเทล และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย ร่วมรับฟังบรรยาย จากวิทยากร ให้ความรู้ด้านกฏหมาย

ฟังบรรยาย เปิดโรงแรมที่พักอย่างไร...ให้ถูกกฎหมาย

  • แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการขออนุญาตแระกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณกุลวรา โขมพัตร์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 กรมการปกครอง

ฟังบรรยาย เงื่อนไขการขอใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการโรงแรม ห้ามพลาด

  • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ฟังบรรยาย การรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามมาตรา 38 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

โดย พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปิดการสัมนา


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing