สัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44"


2019-08-27 18:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 363

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีในเครือข่าย ร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดย คุณกฤษณะ วจีไกรลาส กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ

ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮสเทล และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย ร่วมรับฟังบรรยาย จากวิทยากร ให้ความรู้ด้านกฏหมาย

ฟังบรรยาย เปิดโรงแรมที่พักอย่างไร...ให้ถูกกฎหมาย

  • แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการขออนุญาตแระกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณกุลวรา โขมพัตร์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 กรมการปกครอง

ฟังบรรยาย เงื่อนไขการขอใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการโรงแรม ห้ามพลาด

  • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ฟังบรรยาย การรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามมาตรา 38 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

โดย พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปิดการสัมนา


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!