สัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44"


2019-08-27 18:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 327

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีในเครือข่าย ร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดย คุณกฤษณะ วจีไกรลาส กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ

ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮสเทล และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย ร่วมรับฟังบรรยาย จากวิทยากร ให้ความรู้ด้านกฏหมาย

ฟังบรรยาย เปิดโรงแรมที่พักอย่างไร...ให้ถูกกฎหมาย

  • แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการขออนุญาตแระกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณกุลวรา โขมพัตร์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 กรมการปกครอง

ฟังบรรยาย เงื่อนไขการขอใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการโรงแรม ห้ามพลาด

  • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ฟังบรรยาย การรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามมาตรา 38 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

โดย พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปิดการสัมนา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603