ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค


2019-08-22 14:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

โดยรับฟังบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสมาร์ทโฟน กับกลุ่ม กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 (กขป.เขต ๑๐) เพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร สื่อสาธารณะ ผ่านสื่อโซเชี่ยล

หัวข้อ ...-โพส / แชร์ อย่างไรไม่ติดบ่วง พรบ.คอมฯ

  • จรรยาบรรณ และความหมาย “สื่อมวลชน”
  • พรบ.คอมพิวเตอร์
  • จับประเด็นข่าว อย่างมืออาชีพ

โดย นายชลธิษ จันทร์สิงห์

หัวข้อ...ปอกเปลือก “Smart Phone”ในยุค IT

  • “Smart Phone” ทำอะไรได้บ้าง
  • เทคนิคการตัดต่อคลิป เสียง-ภาพ ผ่าน “Smart Phone”
  • การถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง-เคลื่อนไหว)
  • Live สด อย่างไร ให้คนติดตาม

โดย นายสุชัย เจริญมุขยนันท์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603