ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค


2019-08-22 14:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

โดยรับฟังบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสมาร์ทโฟน กับกลุ่ม กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 10 (กขป.เขต ๑๐) เพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร สื่อสาธารณะ ผ่านสื่อโซเชี่ยล

หัวข้อ ...-โพส / แชร์ อย่างไรไม่ติดบ่วง พรบ.คอมฯ

  • จรรยาบรรณ และความหมาย “สื่อมวลชน”
  • พรบ.คอมพิวเตอร์
  • จับประเด็นข่าว อย่างมืออาชีพ

โดย นายชลธิษ จันทร์สิงห์

หัวข้อ...ปอกเปลือก “Smart Phone”ในยุค IT

  • “Smart Phone” ทำอะไรได้บ้าง
  • เทคนิคการตัดต่อคลิป เสียง-ภาพ ผ่าน “Smart Phone”
  • การถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง-เคลื่อนไหว)
  • Live สด อย่างไร ให้คนติดตาม

โดย นายสุชัย เจริญมุขยนันท์


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing