ประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5


2019-08-19 17:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 137

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะทำงานจัดงาน"ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 ร่วมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี, นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, นายสมชัย ศุภนิมิตรกุลกิจ ประธานมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี, พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดงาน ร่วมประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 (ประชุมครั้งที่ 3)

ซึ่งมีกำหนดการแถลงข่าวในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (สถานธรรมไท่เต๋อ) ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ ปกติเอกชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆ ที่ร่วมจัดงานเทศกาล "ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่ 5 ในปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วม งานบุญงานกุศลละเว้น เนื้อสัตว์ ทานผัก ทานอาหารเจเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความสุข ตลอดจนร่วมพิธีสวดมนต์ เดินธูปแบบประเพณี วัฒนธรรมจีน พร้อมรับชมการเชิดมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบ อีสานตอนล่าง โดย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603