ประธานหอการค้าจ.อุบลฯ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1


2019-08-17 10:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการฯ รวมถึงเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ SMEs และ SMEs Startup สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแหล่งเงินทุนให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการฯ และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการฯ ในการเข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว (One Account) โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!