ประธานหอการค้าจ.อุบลฯ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1


2019-08-17 10:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการฯ รวมถึงเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ SMEs และ SMEs Startup สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแหล่งเงินทุนให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการฯ และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการฯ ในการเข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว (One Account) โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603