สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก 2019 คนไทยใช้ติดเน็ตมากสุดในโลก


2019-08-17 04:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,061

คนไทยใช้เวลาบนอินเตอร์เน็ตสูง (รวมทุกอุปกรณ์) เป็นอันดับ 3 ประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวัน เฉลี่ยทั่วโลก 6 ชั่วโมง 42 นาที สังเกตุ เยอรมันกับญี่ปุ่นติดอันดับรั้งท้าย

สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก 2019 Q2 คนไทยใช้ติดเน็ตมากสุดในโลก 9 ชั่วโมงต่อวัน

สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก 2019 โดย “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เพื่อฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ได้เผยว่าขณะนี้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,400 ล้านคนทั่วโลก มือถือมากกว่า 5,100 ล้านคน บัญชีโซเชียลกว่า 3,400 บัญชี

เปอร์เซ็๋นต์ทีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2018

Social Media ที่คนใช้เยอะสุดคื่อ Facebook รองมา Youtube

แยกตามอายุและเพศคนใช้ Facebook

พฤติกรรมคนไทยในการใช้อินเตอร์เน็ต

คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และนิยมใช้โซเชียลมีเดีย ผ่านมือถือ

 • ประเทศไทย มีประชากร 69.24 ล้านคน แบ่งเป็นผู้หญิง 51.3% และผู้ชาย 48.7% ประมาณ 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมด อาศัยอยู่ในเขตเมือง
 • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ 92.33 ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศ นั่
 • 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • 51 ล้านคน มีบัญชี Social Media
 • 49 ล้านคน ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย

90% ใช้งานเน็ตทุกวัน

8% เข้าเน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

2% เข้าเน็ตอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

Facebook ยังเป็นอันดับ 1 ของ Social media ตามมาด้วย Youtube และ Line

มากถึง 90% ของกิจกรรมบนอีคอมเมิร์ซ คือ ค้นหาสินค้า และซื้อสินค้าผ่านออนไลน์71% ช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ 32 % ผ่านโน็ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์

กลุ่มสินค้าหรือบริการที่นิยมซื้อออนไลน์ ได้แก่

 • สินค้าแฟชั่น และความงาม ยอดใช้จ่ายอยู่ที่ 908 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยอดใช้จ่าย 1,043 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • อาหาร – เครื่องใช้ส่วนตัว ยอดใช้จ่าย 571 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ยอดใช้จ่าย 660 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ของเล่น DIY และงานอดิเรก ยอดใช้จ่าย 575 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ท่องเที่ยว 4,140 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • เพลงดิจิทัล 45 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • วิดีโอเกม มูลค่าการใช้จ่าย 158 ล้านเหรียญสหรัฐ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603