งานและทำบุญเททองหล่อรูปเสมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน)


2019-08-15 11:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30-10.00 น. ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานและทำบุญเททองหล่อรูปเสมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) เนื่องในวาระ 72 ปี ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

เนื่องในวาระ 72 ปี ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ท่านได้มอบที่ดินและตั้งชื่อโรงพยาบาลให้ จึงได้โครงการจัดสร้างรูปเหมือนความสูงขนาด 2.99 ม. ในการรำลึก 152 ปี ชาตกาล ปฐมสังฆนายก ผู้บุกเบิกการศึกษาไทยในภาคอีสานปราชญ์แห่งเมืองอุบล โดยกำหนดพิธีเททองหล่อรูปเสมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ในวันนี้ โดยมีพระธรรมธัชมุนี เจ้าคณะภาค 10 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และโดยนายประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing