RUN FOR BOOKS “วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง”


2019-08-14 11:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 04.00-09.00 น. ณ ลานจอดรถสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม RUN FOR BOOKS “วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง” และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นภาคีเครือในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!