งาน "33 ปี สปข.๒ สื่อสารยุคดิจิทัล"


2019-08-14 11:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 13 สิงหาคม 62 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน "33 ปี สปข.๒ สื่อสารยุคดิจิทัล" ในโอกาสครบ 33 ปี ของการก่อตั้ง โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดี และโดย นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้นำเสนอ ผลการดำเนินงาน ตลอด 33 ปี ที่ผ่านมา จนมาถึงปัจจุบัน

งานครบรอบ 33 ปี กับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ท่านนิมิตร สิทธิไตร ประธานหอการค้า อุบลราชธานี ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สปข.2 สื่อสารยุคดิจิทัลสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603