หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ "กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ"12 สิงหาคม 2562 ให้กับชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท


2019-08-12 09:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุนทร วิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบเสื้อ "รักแม่" โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ "กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ"12 สิงหาคม 2562 ให้กับชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603