ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางด้านการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี


2019-08-08 17:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 110

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี คณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางด้านการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในมุมมองนักธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคอีสานที่โตขึ้น ส่วนใหญ่ ในกลุ่มอุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยว ด้วยทางภาครัฐส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองรอง อีกด้ว


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!