ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางด้านการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี


2019-08-08 17:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าอุบลราชธานี คณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางด้านการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในมุมมองนักธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคอีสานที่โตขึ้น ส่วนใหญ่ ในกลุ่มอุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยว ด้วยทางภาครัฐส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองรอง อีกด้ว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603