งานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562


2019-08-08 15:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562 อีกทั้งร่วมสนับสนุน มอบของขวัญของรางวัลกำลังให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่มากที่สุด เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ในพื้นที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสุขแก่ประชาชน สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความเสียสละและจงรักภักดีเรื่อยมา จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหล่าเสือโก้ก จึงได้กำหนดจัดงานในวันเวลาดังกล่าวนี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!