พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562


2019-08-07 10:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 129

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระรูปพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562

ซึ่งเป็นงานทักษิณานุประทานเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมี นายสมคิด ใจกระเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศาลแขวงอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!