ประชุมกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


2019-08-06 14:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

ประเด็น ที่รายงาน คือการพัฒนา ตลาด 3 (ตลาดใหญ่) ตลาดภาครัฐ ตลอดดอนกลาง (ตลาดดอนกลาง) ใน มุม ตลาดสินค้าปลอดภัย....ทั้งสินค้า สถานที่ พ่อค้า แม่ค้า


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603