หอการค้าอุบลร่วมภาครัฐ เป็นศูนย์กลางข่าว www.ubondaily.com


2019-08-05 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี, นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี, นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชานี และนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมประชุมหารือ โครงการ ubon smart information (ศูนย์ข่าวรัฐร่วมเอกชน อุบล) ในการขับเคลื่อนภาครัฐร่วมเอกชนเป็นเว็ปไซต์ศูนย์กลางข่าวสาร

เชื่อมโยงเครือข่าย โดยเว็บไซต์ ที่มีชื่อว่าwww.ubondaily.com

เว็บไซต์จะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นศูนย์กลางข่าวมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงข่าวไปยังช่องทางต่างๆได้อย่างสะดวกและทันสมัย และข่าวที่เชื่อถือได้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!