หอการค้าอุบลร่วมภาครัฐ เป็นศูนย์กลางข่าว www.ubondaily.com


2019-08-05 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 85

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี, นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี, นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชานี และนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ร่วมประชุมหารือ โครงการ ubon smart information (ศูนย์ข่าวรัฐร่วมเอกชน อุบล) ในการขับเคลื่อนภาครัฐร่วมเอกชนเป็นเว็ปไซต์ศูนย์กลางข่าวสาร

เชื่อมโยงเครือข่าย โดยเว็บไซต์ ที่มีชื่อว่าwww.ubondaily.com

เว็บไซต์จะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เป็นศูนย์กลางข่าวมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงข่าวไปยังช่องทางต่างๆได้อย่างสะดวกและทันสมัย และข่าวที่เชื่อถือได้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603