"วันสตรีไทย เทิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"


2019-08-04 16:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 124

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล ในงาน "วันสตรีไทย เทิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับท่านเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับท่านที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อ ดังกล่าวนี้

  1. นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรับรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 แม่ดีเด่น แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบรางวัล

2.นางปัทมพร ไชยนา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรับรางวัล สตรีดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี (มีผู้รับแทน)

3.นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิช รับรางวัล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

4.นางกรุณานิจ กิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับรางวัลเกียรติคุณ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักสตรีตัวอย่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603