พิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 7


2019-08-01 17:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 136

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 7 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวงาน และโดยมี นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เนื่องด้วยเครือหนังสือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ และ บริษัท พี.เอ. พริ้นท์ติ้ง เฮาส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Smart Money ซึ่งเป็นงานบริหารทางการเงิน การลงทุนครบวงจร เพื่อให้บริหารแก่ประชาชนและนักลงทุนตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งกำหนดการจัดงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวทาวคิด “A Deca of Prosperity… ทศวรรษแห่งความมั่งคั่ง” ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั่น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603