หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ และครอบครัว เนื่องในโอกกาสงานขึ้นบ้านใหม่


2019-08-01 09:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 426

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และครอบครัว เนื่องในโอกกาสงานขึ้นบ้านใหม่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603