ประชุมคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-30 21:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 123

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting 2 ร้าน Joint Space จังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงร่วมประชุมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจของ
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนา Startup กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและ Startup
  • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวิจัยร่วมเอกชนและกิจกรรมยกระดับ SMEs
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • รายงานผลงานดำเนินงานของร้าน Joint Space
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานก่อสร้างอาคาร Pilot Plant และการจัดเตรียมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์

และร่วมพิจารณาแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานโครงการอกพยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 และการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2562


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!