การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562


2019-07-26 17:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562 โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด (E3)

เพื่อพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการดำเนินงานโครงการ "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอัจฉริยะ) และ "เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี" (PGS Organic UbonRatchathani) โดย นายปิยะทัศน์ ทัศนิยมและนายชาญชัย สมศรี กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!