ประชุมการจัดงานเทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5


2019-07-26 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 145

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ), นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) หมู่บ้านราชธานีอโศก ในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมการจัดงานเทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่5

. ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) หมู่บ้านราชธานีอโศก ในจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการเชิญชวน ให้ชาวอุบลฯ ได้มีโอกาสถือศีล กินเจ สืบสานประเพณี เรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

การประชุมเตรียมการจัดงาน “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5

  • เพื่อรับทราบรายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 1 โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ (ประธานโครงการ)
  • แจ้งความคืบหน้าของการจัดงานแถลงข่าว (โดย ประธานมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ) เป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งนี้

มูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ มีความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดเตรียมงานแถลงข่าวเทศกาลกินเจ

แถลงข่าวเทศกาลกินเจวันที่ 7 กันยายน 2562ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (สถานธรรมไท้เต๋อ) ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีการเปิดโรงงาน จัดเวลาเมณูพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ จะมีการแสดงของสิงโต จากมูลนิธิ และมูลนิธิจีตัมเกาะมูลนิธิจี้กงและยังมีการชุดการแสดงอีก 1 ชุด จากมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ

  • รูปแบบการแถลงข่าว

ในที่ประชุม เสนอให้รูปแบบงานแถลงข่าว ในรูปแบบใหม่ที่กระซับมากขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประธานมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ เจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งนี้ และประธานสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป เจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งต่อไป เทศกาล“ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5 ในปี 2563 ขึ้นแถลงข่าว แล้วจากนั้นให้พิธีกรแนะนำประธานในแต่ละมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายในการจัดงาน กล่าวแถลงข่าวร่วมกัน

  • แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • ==พิจารณากำหนดเส้นทาง และ เวลา รูปแบบขบวนแห่

มิติที่ประชุมเห็นชอบ จุดเริ่มขบวน ที่ท่าน้ำวัดหลวง มายังบริเวณทุ่งศรีเมือง กำหนดเวลา 14.00 น. โดยประมาณ โดยให้แต่ละมูลนิธิ เริ่มตั้งขบวนแห่ออกจากมูลนิธิ แห่บวนมายังจุดนัดหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในย่านเมือง ให้ประชาชนรับรู้ทั่วกันในพิธีเปิดงานในวันนั้น

และมีป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งาน ในขบวนแห่ จำนวน 8 ผืน ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ยงสงวน กรุ๊ป จำกัด ทั้งยังมีการแสดงเชิดสิงโต และมังกร ร่วมบวนแห่อีกด้วย และผู้นำขบวน คู่ชีวิต ชาย-หญิง ถือโคม ร่วมบริจาคท่านละ 1,000 บาท และผู้ถือกระทง ร่วมบริจาคท่านละ 500 บาท พร้อมมีการแต่งกายในชุดพระโพธิสัตว์กวนอิม

การประชาสัมพันธ์งาน

ประชาสัมพันธ์ทางช่องรายการทีวี ป้ายประชาสัมพันธ์งาน

ที่ประชุมเสนอให้ แต่ละมูลนิธิจะนำรถแห่ประชาสัมพันธ์งานก่อนวันงาน และเช้าของวันพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 และในปีนี้ จะมีการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ความเป็นมาแต่ละมูลนิธิ ให้ประชาชนรู้จักที่มา และมีใสใจในการกินเจมากขึ้น

  • เพลงที่จะใช้บรรเลงในพิธีเปิด วันที่ 27 กันยายน 2562 คือ บทสวด ไต๋ปุยจิ๋ว

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603