ประชุมการจัดงานเทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5


2019-07-26 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 163

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ), นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) หมู่บ้านราชธานีอโศก ในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมการจัดงานเทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่5

. ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) หมู่บ้านราชธานีอโศก ในจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการเชิญชวน ให้ชาวอุบลฯ ได้มีโอกาสถือศีล กินเจ สืบสานประเพณี เรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

การประชุมเตรียมการจัดงาน “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5

  • เพื่อรับทราบรายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 1 โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ (ประธานโครงการ)
  • แจ้งความคืบหน้าของการจัดงานแถลงข่าว (โดย ประธานมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ) เป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งนี้

มูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ มีความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดเตรียมงานแถลงข่าวเทศกาลกินเจ

แถลงข่าวเทศกาลกินเจวันที่ 7 กันยายน 2562ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (สถานธรรมไท้เต๋อ) ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีการเปิดโรงงาน จัดเวลาเมณูพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ จะมีการแสดงของสิงโต จากมูลนิธิ และมูลนิธิจีตัมเกาะมูลนิธิจี้กงและยังมีการชุดการแสดงอีก 1 ชุด จากมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ

  • รูปแบบการแถลงข่าว

ในที่ประชุม เสนอให้รูปแบบงานแถลงข่าว ในรูปแบบใหม่ที่กระซับมากขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประธานมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ เจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งนี้ และประธานสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป เจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งต่อไป เทศกาล“ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5 ในปี 2563 ขึ้นแถลงข่าว แล้วจากนั้นให้พิธีกรแนะนำประธานในแต่ละมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายในการจัดงาน กล่าวแถลงข่าวร่วมกัน

  • แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • ==พิจารณากำหนดเส้นทาง และ เวลา รูปแบบขบวนแห่

มิติที่ประชุมเห็นชอบ จุดเริ่มขบวน ที่ท่าน้ำวัดหลวง มายังบริเวณทุ่งศรีเมือง กำหนดเวลา 14.00 น. โดยประมาณ โดยให้แต่ละมูลนิธิ เริ่มตั้งขบวนแห่ออกจากมูลนิธิ แห่บวนมายังจุดนัดหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในย่านเมือง ให้ประชาชนรับรู้ทั่วกันในพิธีเปิดงานในวันนั้น

และมีป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งาน ในขบวนแห่ จำนวน 8 ผืน ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ยงสงวน กรุ๊ป จำกัด ทั้งยังมีการแสดงเชิดสิงโต และมังกร ร่วมบวนแห่อีกด้วย และผู้นำขบวน คู่ชีวิต ชาย-หญิง ถือโคม ร่วมบริจาคท่านละ 1,000 บาท และผู้ถือกระทง ร่วมบริจาคท่านละ 500 บาท พร้อมมีการแต่งกายในชุดพระโพธิสัตว์กวนอิม

การประชาสัมพันธ์งาน

ประชาสัมพันธ์ทางช่องรายการทีวี ป้ายประชาสัมพันธ์งาน

ที่ประชุมเสนอให้ แต่ละมูลนิธิจะนำรถแห่ประชาสัมพันธ์งานก่อนวันงาน และเช้าของวันพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 และในปีนี้ จะมีการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ความเป็นมาแต่ละมูลนิธิ ให้ประชาชนรู้จักที่มา และมีใสใจในการกินเจมากขึ้น

  • เพลงที่จะใช้บรรเลงในพิธีเปิด วันที่ 27 กันยายน 2562 คือ บทสวด ไต๋ปุยจิ๋ว

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564