ประชุมการจัดงานเทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5


2019-07-26 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 247

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ), นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) หมู่บ้านราชธานีอโศก ในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมการจัดงานเทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่5

. ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ(สถานธรรมไท้เต๋อ) หมู่บ้านราชธานีอโศก ในจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการเชิญชวน ให้ชาวอุบลฯ ได้มีโอกาสถือศีล กินเจ สืบสานประเพณี เรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

การประชุมเตรียมการจัดงาน “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5

  • เพื่อรับทราบรายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 1 โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ (ประธานโครงการ)
  • แจ้งความคืบหน้าของการจัดงานแถลงข่าว (โดย ประธานมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ) เป็นเจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งนี้

มูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ มีความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดเตรียมงานแถลงข่าวเทศกาลกินเจ

แถลงข่าวเทศกาลกินเจวันที่ 7 กันยายน 2562ณ มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ (สถานธรรมไท้เต๋อ) ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีการเปิดโรงงาน จัดเวลาเมณูพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ จะมีการแสดงของสิงโต จากมูลนิธิ และมูลนิธิจีตัมเกาะมูลนิธิจี้กงและยังมีการชุดการแสดงอีก 1 ชุด จากมูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ

  • รูปแบบการแถลงข่าว

ในที่ประชุม เสนอให้รูปแบบงานแถลงข่าว ในรูปแบบใหม่ที่กระซับมากขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประธานมูลนิธิหลิ่นอิ่นซื่อ เจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งนี้ และประธานสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป เจ้าภาพในการแถลงข่าวในครั้งต่อไป เทศกาล“ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง” ปีที่ 5 ในปี 2563 ขึ้นแถลงข่าว แล้วจากนั้นให้พิธีกรแนะนำประธานในแต่ละมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายในการจัดงาน กล่าวแถลงข่าวร่วมกัน

  • แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • ==พิจารณากำหนดเส้นทาง และ เวลา รูปแบบขบวนแห่

มิติที่ประชุมเห็นชอบ จุดเริ่มขบวน ที่ท่าน้ำวัดหลวง มายังบริเวณทุ่งศรีเมือง กำหนดเวลา 14.00 น. โดยประมาณ โดยให้แต่ละมูลนิธิ เริ่มตั้งขบวนแห่ออกจากมูลนิธิ แห่บวนมายังจุดนัดหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในย่านเมือง ให้ประชาชนรับรู้ทั่วกันในพิธีเปิดงานในวันนั้น

และมีป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งาน ในขบวนแห่ จำนวน 8 ผืน ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ยงสงวน กรุ๊ป จำกัด ทั้งยังมีการแสดงเชิดสิงโต และมังกร ร่วมบวนแห่อีกด้วย และผู้นำขบวน คู่ชีวิต ชาย-หญิง ถือโคม ร่วมบริจาคท่านละ 1,000 บาท และผู้ถือกระทง ร่วมบริจาคท่านละ 500 บาท พร้อมมีการแต่งกายในชุดพระโพธิสัตว์กวนอิม

การประชาสัมพันธ์งาน

ประชาสัมพันธ์ทางช่องรายการทีวี ป้ายประชาสัมพันธ์งาน

ที่ประชุมเสนอให้ แต่ละมูลนิธิจะนำรถแห่ประชาสัมพันธ์งานก่อนวันงาน และเช้าของวันพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 และในปีนี้ จะมีการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ความเป็นมาแต่ละมูลนิธิ ให้ประชาชนรู้จักที่มา และมีใสใจในการกินเจมากขึ้น

  • เพลงที่จะใช้บรรเลงในพิธีเปิด วันที่ 27 กันยายน 2562 คือ บทสวด ไต๋ปุยจิ๋ว

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!