ฝันมาตลอดว่า สิ่งเหล่านี้ ทีได้ เกิดจริง ในยุคเรา


2019-07-25 07:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

ต้องแปลภาษาราชการเป็น ภาษาราษฎร ..ใกล้ไกล ต้องได้ยินเท่ากัน.ต้องทำให้รู้เท่ารู้ทัน เปิดให้มีส่วนร่วมคิดและทำ ดีมั้ยเอามั้ย

เมื่อวันก่อน (23 กค ) ถูกเชิญไป เล่า ความต้องการ คน ให้ คุณครู แนะแนวฟัง พ่อค้าต้องการ คนแบบไหน เป็น ลูกน้อง ( พนักงาน) ผม ก็ตอบตรง ต้องการคนรับผิดชอบ มากกว่าคนเก่ง ความเก่งสอนกันได้ คนรับผิดชอบ ต้องฝึก ตั้งแต่ยังเด็ก........การเรียนสมัยในี้ สิ่งที่ google สอนให้ไม่ได้ นั่นแหละ ครู ต้องสอน วัย ตั้ง เกิด จนถึง ป6. เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด

.สิ่งที่ ผม นำมาโพส วันนี้ เกิดจาก การสะสม เก็บเกี่ยวที่ผ่านมา และอยากได้ อยากให้ เกิดขึ้นได้จริงเป็นความฝันที่ อยากไปให้ถึง......หนึ่งในความคิดที่ถามตัวเองว่า .... อยากปฎิรูปอะไร

ต้องแปลภาษาราชการ เป็นภาษาราษฎร คือ ความหมาย ของการทำสื่อ ทั้งพูด เขียน สิ่งพิมพ์ ต้องง่าย สั้น แต่เข้าใจตรงกัน......

ใกล้ ไกล ต้องได้ยินเท่ากัน หมายถึง ต้องให้ ความสำคัญ ของการสื่อสารที่ตองเข้าถึง ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง

ต้องทำให้ รู้เท่า รู้ทัน คือ การทำให้ ข่าวสารนั้น ได้ทราบทันเวลา ทันต่่อการใช้ ต่อ การตัดสินใจ ข้อมูลในโลกยุคใหม่ ต้อเป็นปัจจุบัน ( ไม่ใช่ เมื่อ 6-12 เดือนที่ แล้ว)

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม......ตรงนี้ ต้องฝึก การแสดงความคิดเห็น เพราะ คนไทย ยังไม่เก่งด้าน การนำเสนออความคิด ต้องยึกหลักการเสนอ ความคิด ในหลัก " ส่วนรวมต้้องมาก่อน" ไม่ใช่เสนอความคิด ผลประโยชน์ส่วนตัว และ กลุ่มมาก่อน

เรื่อง "ชาวประมงกับนักธุรกิจ" อยากให้ อ่านจนจบ แล้วบอกทีว่า ได้อะไร คิดอย่างไร ในภาวะเศรษฐกิจ วันนี้


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing