ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562


2019-07-24 11:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และเพื่อรับทราบผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปี แรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ร่วมพิจารณา โครงการประชาสัมพันธ์ ที่เสนอคำของประมาณรายจ่ายจากงบจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!