ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley


2019-07-23 18:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม SMEs Start Up โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสกรรมจังหวัดอุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ต้องปรับกระบวนการทำงานให้อยู่ในยุคดิจิทัล ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้า นำไปสู่ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!