เสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ"


2019-07-23 00:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ"

ในมุมมองหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี "การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ" เป็นเรื่องในการสร้างอาชีพ ในอนาคต เด็กในยุคสมัยใหม่ ตัองมีพื้นฐานความรู้ ความสามรถที่ดี จึงจะสามารถมีอาชีพ ที่หลากหลายได้ ตามที่ต้องกัน และที่สำคัญ ในยุคอนาคต ต้องยึดนำเอาเทคโนโลยี ด้านไอที มาเสริมสร้างอาชีพ หารายได้ นำมาส่งเสริมเป็นอาชีพหลักได้ดี

โดยมี ร่วมเสวนาฯ ดังนี้

  • นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • นาย พิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
  • นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
  • นายนิยม แสงวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
  • นางดรุณี บุ้งทอง รองหัวหน้าพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • นายสุทธิวัฒน์ ขุมเงิน นพ.ชำนาญการ รพ.สรรสิทธิ-ประสงค์
  • ร.ต.ต. ศิขรินทร์ สะอาด รองสารวัติ(สอบสวน) สภ.เมืองฯ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603