เสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ"


2019-07-23 00:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ"

ในมุมมองหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี "การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ" เป็นเรื่องในการสร้างอาชีพ ในอนาคต เด็กในยุคสมัยใหม่ ตัองมีพื้นฐานความรู้ ความสามรถที่ดี จึงจะสามารถมีอาชีพ ที่หลากหลายได้ ตามที่ต้องกัน และที่สำคัญ ในยุคอนาคต ต้องยึดนำเอาเทคโนโลยี ด้านไอที มาเสริมสร้างอาชีพ หารายได้ นำมาส่งเสริมเป็นอาชีพหลักได้ดี

โดยมี ร่วมเสวนาฯ ดังนี้

  • นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • นาย พิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
  • นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
  • นายนิยม แสงวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
  • นางดรุณี บุ้งทอง รองหัวหน้าพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • นายสุทธิวัฒน์ ขุมเงิน นพ.ชำนาญการ รพ.สรรสิทธิ-ประสงค์
  • ร.ต.ต. ศิขรินทร์ สะอาด รองสารวัติ(สอบสวน) สภ.เมืองฯ

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!