ประธานกลุ่มจักรยานทัวริ่งไทยแลนด์ และคณะ เข้าพบและแนะนำตัวทำความรู้จักกับ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-22 14:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 244

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนพนนท์ โซโต ประธานกลุ่มจักรยานทัวริ่งไทยแลนด์ และคณะ เข้าพบและแนะนำตัวทำความรู้จักกับ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์” (ครั้งที่ 4) จัดในวันที่ 12-14 ต.ค.62 (3 วัน) อุบล-ผาแต้ม-เขื่อนสิรินธร

กิจกรรมปั่นจักรยาน “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์”(ครั้งที่ 4) จัดในวันที่ 12-14 ต.ค.62 (3 วัน) อุบล-ผาแต้ม-เขื่อนสิรินธร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603