คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงาน CoP และ ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร


2019-07-22 12:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 444

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบลวานิชสมาคม อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงาน CoP และ ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สำหรับโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุ่นลอยน้ำ ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment : ESA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  • ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
  • ผู้ดำเนินการโครงการ /ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  • ที่ตั้งโครงการ : เขื่อนสิรินธร ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
  • ขนาดพื้นที่ : มีพื้นที่โครงการประมาณ 760 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 450 ไร่
  • กำลังการผลิต : กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 45 MWac (58.5 MWdc)
  • สถานการณ์ดำเนินงาน : อยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)
  • ลักษณะโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโครงการประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!