พิธีเปิดงาน การแสดงต้นเทียน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน”


2019-07-22 10:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน การแสดงต้นเทียน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และโดยมี นางธนกร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะรับขันหมากเบ็ง นำเดินรอบพระธาตุฯ 3 รอบ เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว และสักการะองค์พระธาตุ และเยี่ยมชมกิจกรรม “ ท่องธรรมในเทียน ยลเทียนในสวน” ต้นเทียนประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ

“เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603