ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562


2019-07-20 12:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 308

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอีโค่อินท์อุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562

เป็นการประชุมหารือ ขับเคลื่อนงานภายในองค์กร วางแนวทางการทำงาน การบริหารจัดการ กิจกรรม โครงการฯ ต่างๆ ที่จะจัดขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายภาระกิจให้กับคณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านนั้นๆ เพื่อเป็นไปตาม กรอบงานที่กำหนดไว้ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

การแจ้งวาระงาน การวางโครงสร้างเตรียมจัดตั้ง คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล รวมถึงเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และการเตรียมการไปรับธงเจ้าภาพที่จังหวัดลำปาง (ปี 2562) และแนวทางการหารายได้เตรียมการประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 ไม่ว่าจะเป็น การแสดง, ของที่ระลึก และVTR นำเสนอในงานสัมนาฯ

ให้เป็นไปงานได้ด้วยเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นรูปธรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603