ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562


2019-07-20 12:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 371

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอีโค่อินท์อุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562

เป็นการประชุมหารือ ขับเคลื่อนงานภายในองค์กร วางแนวทางการทำงาน การบริหารจัดการ กิจกรรม โครงการฯ ต่างๆ ที่จะจัดขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายภาระกิจให้กับคณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านนั้นๆ เพื่อเป็นไปตาม กรอบงานที่กำหนดไว้ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

การแจ้งวาระงาน การวางโครงสร้างเตรียมจัดตั้ง คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล รวมถึงเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และการเตรียมการไปรับธงเจ้าภาพที่จังหวัดลำปาง (ปี 2562) และแนวทางการหารายได้เตรียมการประชุมสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 ไม่ว่าจะเป็น การแสดง, ของที่ระลึก และVTR นำเสนอในงานสัมนาฯ

ให้เป็นไปงานได้ด้วยเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นรูปธรรม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!