คู่มือ แนวทางการบริหาร YEC


2019-07-20 06:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 221

วิสัยทัศน์ หอการค้าไทยเป็นสถาบันหลักทางการค้า และบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์ YECเราจะพัฒนาสังคมไทยด้วยจิตสานึก วินัย คุณธรรม บนพื้นฐานแนวคิด

ติดตามการขุดค้นภูปราสาท ที่ช่องอานม้า พบโบราณวัตถุกว่าสองพันชิ้นมีข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะมีการขุดค้นนี้ ได้มีการนำเทวรูปออกนอกพื้นที่ไปแล้ว และบางชิ้นได้นำไปไว้ที่วัดวารีอุดม ในตัวอำเภอน้ำยืน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!