หอการค้าอุบล รวบรวมข้อมูลภัยแล้งอุบล ปี 2556-2562 เพื่อ ทราบและ เข้าร่วมด้วยช่วยกัน ได้ อย่างไร


2019-07-20 04:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 312

ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย

ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย

ข้อมูลภัยแล้ง ปี 2562

  1. สมิทธ เตือนไทยเจอภัยแล้ง หนักสุดรอบหลายสิบปี ฝนทิ้งช่วงซ้ำอีก จี้รบ.แจ้งเกษตรกรงดทำนาปรัง
  2. จังหวัดอุบลราชธานีประชุมเตรียมมรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้มีคุณค่า และปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงภัยแล้ง
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง และ เตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ประจำปี 2562
  4. ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ ส่งมอบ สระเก็บน้ำต้านภัยแล้งต้นแบบ และอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บกักน้ำโดยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ
  5. ภัยแล้ง 2562 : ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง 3 จังหวัดภาคอีสาน

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!