จัดการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”


2019-07-19 11:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 90

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการสถานศึกษา) ร่วมจัดการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

โดยวิทยากรจาก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี 2 ท่าน คือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร และ คุณเอกออนไลน์ ที่ได้แบ่งปัน ความรู้ แนะแนวทางสร้างเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ ไปศึกษา พัฒนา หาแนวทาง ให้มีความเข้าใจ ฝึกฝนให้มีทักษะต่อไป โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ เป็นผู้ประสาน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!