มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี


2019-07-18 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 144

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ กรุงเทพประกันชีวิต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารฯ ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี

กรุงเทพประกันชีวิตขยายสำนักงานสาขาอุบลราชธานี รุกให้บริหารลูกค้าในภาคอีสานตอนล่างอย่างครบวงจร

อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2562 – กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ เปิดสำนักงานสาขาอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการหลังปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแผนการเงินคบวงจรแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งการวางแผนประกันชีวิต การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การประกันสุขภาพ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสาขา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และปรานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สาขาอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขาดใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่และจำนวนประชากรอีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านความต้องการบริการวางแผนการเงินต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของกรุงเทพประกันชีวิตสาขาอุบลราชธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นพื้นที่ที่จะรองรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนและลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการปรับพื้นที่และขยายสำนักงานสาขาอุบลฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน ”

กรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี เป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารารางเมตร ให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทั้งตัวแทนและลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและวางแผนการเงินรอบด้าน สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่สำนักงานสาขาอุบลราชธานี เลขที่ 183 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และเวลา 8.30 -12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 045-240845 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริหารเพิ่มเติมwww.bangkoklife.com


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing