มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี


2019-07-18 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 114

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ กรุงเทพประกันชีวิต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารฯ ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี

กรุงเทพประกันชีวิตขยายสำนักงานสาขาอุบลราชธานี รุกให้บริหารลูกค้าในภาคอีสานตอนล่างอย่างครบวงจร

อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2562 – กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ เปิดสำนักงานสาขาอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการหลังปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแผนการเงินคบวงจรแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งการวางแผนประกันชีวิต การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การประกันสุขภาพ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสาขา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และปรานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สาขาอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขาดใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่และจำนวนประชากรอีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านความต้องการบริการวางแผนการเงินต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของกรุงเทพประกันชีวิตสาขาอุบลราชธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นพื้นที่ที่จะรองรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนและลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการปรับพื้นที่และขยายสำนักงานสาขาอุบลฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน ”

กรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี เป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารารางเมตร ให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทั้งตัวแทนและลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและวางแผนการเงินรอบด้าน สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่สำนักงานสาขาอุบลราชธานี เลขที่ 183 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และเวลา 8.30 -12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 045-240845 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริหารเพิ่มเติมwww.bangkoklife.com


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing