มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี


2019-07-18 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 108

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ กรุงเทพประกันชีวิต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารฯ ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี

กรุงเทพประกันชีวิตขยายสำนักงานสาขาอุบลราชธานี รุกให้บริหารลูกค้าในภาคอีสานตอนล่างอย่างครบวงจร

อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2562 – กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ เปิดสำนักงานสาขาอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการหลังปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแผนการเงินคบวงจรแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งการวางแผนประกันชีวิต การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การประกันสุขภาพ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสาขา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และปรานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สาขาอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขาดใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่และจำนวนประชากรอีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านความต้องการบริการวางแผนการเงินต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของกรุงเทพประกันชีวิตสาขาอุบลราชธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นพื้นที่ที่จะรองรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนและลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการปรับพื้นที่และขยายสำนักงานสาขาอุบลฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน ”

กรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี เป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารารางเมตร ให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทั้งตัวแทนและลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและวางแผนการเงินรอบด้าน สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่สำนักงานสาขาอุบลราชธานี เลขที่ 183 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และเวลา 8.30 -12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 045-240845 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริหารเพิ่มเติมwww.bangkoklife.com


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603