มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี


2019-07-18 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 174

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ กรุงเทพประกันชีวิต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารฯ ในพิธีเปิดกรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี

กรุงเทพประกันชีวิตขยายสำนักงานสาขาอุบลราชธานี รุกให้บริหารลูกค้าในภาคอีสานตอนล่างอย่างครบวงจร

อุบลราชธานี 18 กรกฎาคม 2562 – กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ เปิดสำนักงานสาขาอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการหลังปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแผนการเงินคบวงจรแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งการวางแผนประกันชีวิต การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การประกันสุขภาพ การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษี รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดสาขา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และปรานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สาขาอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขาดใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่และจำนวนประชากรอีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านความต้องการบริการวางแผนการเงินต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของกรุงเทพประกันชีวิตสาขาอุบลราชธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นพื้นที่ที่จะรองรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนและลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการปรับพื้นที่และขยายสำนักงานสาขาอุบลฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน ”

กรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุบลราชธานี เป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารารางเมตร ให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์บริการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทั้งตัวแทนและลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและวางแผนการเงินรอบด้าน สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่สำนักงานสาขาอุบลราชธานี เลขที่ 183 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และเวลา 8.30 -12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 045-240845 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และบริหารเพิ่มเติมwww.bangkoklife.com


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!