งานเลี้ยงต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562


2019-07-17 21:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมทอแสงอุบล นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับแขกรับเชิญชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับคณะ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603