พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562


2019-07-17 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 135

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และโดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ซึ่งในปีนี้จัดยิ่งใหญ่และงดงามกว่าทุกๆปี ชมการแสดงตามประเพณีพื้นบ้านอีสาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติแขกรับเชิญชาวต่างประเทศ VIP ร่วมชมบบวนแห่เทียนพรรษา อีกทั้งประเทศภูฏานนำคณะ นำการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศภูฏาน และขบวนแห่เทียนพรรษา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม พร้อมรับชมบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อย่างงดงามให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ได้รับชมกันจำนวนมาก

ที่นั่งแขก VIP ชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย 9 องค์กรภาคเอกชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603