พิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562


2019-07-17 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 372

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และโดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ซึ่งในปีนี้จัดยิ่งใหญ่และงดงามกว่าทุกๆปี ชมการแสดงตามประเพณีพื้นบ้านอีสาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติแขกรับเชิญชาวต่างประเทศ VIP ร่วมชมบบวนแห่เทียนพรรษา อีกทั้งประเทศภูฏานนำคณะ นำการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศภูฏาน และขบวนแห่เทียนพรรษา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม พร้อมรับชมบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อย่างงดงามให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ได้รับชมกันจำนวนมาก

ที่นั่งแขก VIP ชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย 9 องค์กรภาคเอกชน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!