งานประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง


2019-07-15 09:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-22.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประจำปี 2562และงานพาแลง

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและโดยมี นางสาวสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603