พิธีเปิดงาน "Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา"


2019-07-13 14:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 114

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน พิธีเปิดงาน "Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา" โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และโดยมี นายพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการจัดงาน "Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา จากวรรณคดีสู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “มหัศจรรย์เขาไกรลาสและนางกินรี” ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี เป็นการร่วมประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ซึ่งภายในงานประกอบด้วย

  1. การจัดแสดงประติมากรรมเทียนหอม “มหัศจรรย์เขาไกรลาสและนางกินรี” สูงกว่า 5 เมตร
  2. นิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา
  3. การแสดงถ่ายทอดเรื่องราว “จันทกินรีชาดก ตำนานความรักของนางกินรี” ตลอดทั้งงาน

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603