พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก


2019-07-11 17:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 411

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โครงการก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะโดย นายชวลิต องควานิช ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก (บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก)

โครงการก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก (บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก) ด้วยความร่วมมือของ Vangtao Phonthong Joint Development Int., Co., Ltd.,

ขอบเขตของโครงการฯ ใช้เนื้อที่ 253 เฮกตาร์ (1,581.25 ไร่) ทุนก่อสร้าง 250,000,000 USD ระยะเวลาสัมปทาน 99 ปี โดยความร่วมมือพัฒนาจากรัฐบาล (30%) ร่วมกับ VP Joint Development Int., Co., Ltd., (70%)

จุดประสงค์ โครงการ เป้าหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมด้านการค้าและการลงทุนเขต ชายแดน และเป็นเขตที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!