ประชุมตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล


2019-07-10 09:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 275

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชวลิต องควนานิช ประธานกรรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสริตา ปรีดาสันดิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล

โดยแนะนำตัว ทำความรู้จักกัน และพูดคุยหารือในการจัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เรียกได้ว่า อำเภอนาตาล เป็นเมืองแห่งโอกาส ด้านการค้า การลงทุนชายแดน ที่มีการพัฒนาขึ้นไป และจากพี่พูดกันแล้ง เบื้องต้นทางอำเภอนาตาล มีความพร้อม มีคณะทำงานแกนนำ ที่จะเป็นคณะที่จะหล่อหลอมให้เกิดคณะทำงานอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ในเร็ววัน จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

  1. นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานกรรมการ ร้านหกจ.บริษัท กิจการ
  2. นายธีระศักดิ์ คิมหะมานนท์ รองประธาน ร้านพรดีการเกษตร
  3. นายนราวุฒิ ประสานวงศ์ รองประธาน ร้านพิเชียรพาณิชย์2
  4. นายจุฐารัตน์ มีสุข เหรัญญิก ร้านส.รุ่งเรือง
  5. นางสาวอัจฉราภรณ์ สุวรรณรมย์ ประชาสัมพันธ์ ส.รุ่งเรือง PT ปิโตรเลียม
  6. นายชมวดี ประสานวงศ์ กรรมการ ร้านพิเชียรพาณิชย์2
  7. นายอำนวย จันทาป กรรมการ หจก.สุขสมบูรณ์ ค้าส่ง
  8. นายชลวิท สิมาฤทธิ์ กรรมการและเลขาธิการ ร้านเทเวศการเกษตร
  9. นายศิละพันธ์ กลางประพันธ์ หจก.หทัยแก้วอิมพอร์ท เอาซ์พอร์ท

ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความเข้มแข็ง และความพร้อม คณะดังกล่าว จะดำเนินรวบรวมสมาชิกเพิ่ม อย่างน้อยจำนวน 30 คน จึงจะสามรถถูกแต่งตั้งให้จัดตั้งคณะทำงานอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อครบจำนวนตามหลักเกณฑ์แล้ว จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อให้สามาชิกที่เป็นคณะทำงาน ได้เลือกตั้งประธานคณะทำงานอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และคณะกรรมการ ต่อไป เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานทำงานอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี แบบบบูรณาการ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพนตำแหน่ง ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล กล่าวต้อนรับคณะ และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

โดยระหว่างเดินทางไป อ.นาตาล ทางคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างทางแวะเยี่ยมเยียน บริษัท TANGJAI CORPORATION ธุรกิจของ คุณนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากประชุมแล้วเสร็จ นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะทำพิธีถวายศาลาวัด โดยครอบครัว นายประสงค์ จันจำปา ณ วัดป่าช้านาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

และก่อนเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี ทางคณะ ร่วมรับประทานอาหาร กับปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในเมนูลาบ ต้ม ปลาแม่น้ำโขง และหลากหลายเมนู ณ ร้านตาลหอม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing