การประชุมหารือการเปิดรับสมัคร การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และคุณสมบัติการเป็นสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3

YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-09 16:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 263

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน หอการค้า จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จ.อุบลราชธานี, นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ หอการค้า จ.อุบลราชธานี, นางสาวธารทิพย์ ไชยสงคราม, นางสาวณิชาภา ไชยสงคราม, นางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล, นายธงสรวง ศรีธัญรัตน์ และ น.ส.อสณบรียา ตริยางกูรศรี กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YOUNG ENTREPRENEURS CHAMBER OF COMMERCE (YEC) หอการค้า จ.อุบลราชธานี ร่วมกันหารือ การเปิดรับสมัคร การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดใหม่ และ คุณสมบัติ การเป็นสมาชิก กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YEC หอการค้า จ.อุบลราชธานี

โดย วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเสริมสร้าง และ พัฒนา บุคลากร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ รุ่นใหม่
  3. เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ในการทำงาน
  4. เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการทำงาน เพื่อส่วนรวม
  5. เพื่อการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการหอการค้าฯ
  6. เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ และ สร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั่วประเทศ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603