พิธีทำบุญตักบาตร “งานวันเชิดชูบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษา อุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีที่ 8)


2019-07-06 12:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 น. ศาลาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “งานวันเชิดชูบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษา อุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.2562 (ปีที่ 8) โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และแสดงความกตัญญกตเวทีต่อบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานี โดยได้กำหนดตามก้าว 7 ก้าวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งทรงพระประสูติเมื่อสมัยพุทธกาล ในวันที่ 7 เดือน 7 เวลา 07.00 น. (วันที่ 7 กรกฏาคม ของทุกปี) ณ วัดหลวง ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชานี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603