งานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


2019-07-05 09:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 179

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เรียนเชิญท่านเจ้าแขวงสาละวันและคณะ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพี่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และเศรษฐกิจ ภายใต้ กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และแขวงสาละวัน สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดงานเลี้ยงรองรับท่านเจ้าแขวงสาละวันพร้อมคณะ และโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมงาน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!