พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค


2019-07-03 18:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 136

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางชูศรี กตัญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

นางชูศรี กตัญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าไปแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ และเพื่อสนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเที่ยมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาคและระดับชาติ เน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการเป็นกำลังแรงงานฝีมือ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!