ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง


2019-07-02 11:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 51

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยมี นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ และคณะกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ตรวจราชการที่ 14 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันดังกล่าวนี้และมีข้อราชการที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

รายงานภาพรวมด้านเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

หารือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการ การบริการและท่องเที่ยว การเกษตร อุสาหกรรม ในจังหวัด ให้มีการจัดการบริหาร สู่การเป็นรูปธรรม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!