หอการค้าจ.บุรีรัมย์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำโครงการ อบรม การตลาด 4.0


2019-07-01 13:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

หอการค้าจ.บุรีรัมย์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำโครงการ อบรม การตลาด 4.0 เพื่อสินค้าและท่องเที่ยวชุมชนขึ้น เป้าหมายเพื่ออบรมนศ.เเละผู้สนใจที่จะเป็น creator และ Blogger ในการสร้าง Content ที่แนะนำสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามานำเสนอในช่องทางออนไลน์ทางช่อง ทรูไอดี

เราสร้างนศ.ให้เข้าถึงสิ่งที่โลกเป็นให้หลุดจากหนังสือและการเรียนในกรอบสี่เหลี่ยม

หอการค้าจ.บุรีรัมย์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำโครงการ อบรม การตลาด 4.0 เพื่อสินค้าและท่องเที่ยวชุมชนขึ้น

เป้าหมายเพื่ออบรมนศ.เเละผู้สนใจที่จะเป็น creator และ Blogger ในการสร้าง Content ที่แนะนำสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามานำเสนอในช่องทางออนไลน์ทางช่อง ทรูไอดี โดยผลงานเหล่านี้จะเป็นโปรไฟล์ของน้องๆนักศึกษาหรือเป็นบันไดอาชีพในโลกดิจิทัลออนไลน์ ต่อไปและยังได้ผลบวกในการประชาสัมพันธ์สินค้าและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกด้ว ตอนนี้ที่หอการค้าบุรีรัมย์กำลังทำอยู่คือ ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนที่มี เครื่องมือและช่องทางในการทั้ง สร้างคนและสื่อสารเผยแพร่ข่าวสารทำการตลาดรวมถึงขาย...เน้นที่การสร้างคน...ให้พร้อมและก้าวต่อไปให้ทันโลกที่หมุนไวต่อโลกดิจิทัล

เราสร้างนศ.ให้เข้าถึงสิ่งที่โลกเป็นให้หลุดจากหนังสือและการเรียนในกรอบสี่เหลี่ยม

ให้มาเป็นแรงในการสนับสนุนชุมชนและดึงเอาชุมชน กลุ่ม หรือร้านค้าที่ต้องการโปรโมทหรือต้อง...โปรโมทมาสู่สมาชิกหอ เพื่อเดินการตลาดช่วยสมาชิกและชุมชนให้ขายได้ ขายเป็น ขายดีร่วมพัฒนาสินค้าบริการให้ไปให้ถึงคนทั้งโลกด้วยเครือข่าย..online สร้างสินค้าตาม ที่ตลาดต้องการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603